Blackview User Forum

 
mac3000
Posts: 17
Joined: Thu Jun 08, 2017 7:37 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Wed Dec 13, 2017 5:42 pm

These are not translated into polish as well: (dastilero list look great, so I use it)


 • Shutdown menu (the one that appears when you press the on/off button for a few secons):
  • "Restart" --> "Uruchom ponownie"
   • "Restarting your phone will clear temporary files out of memory. Would you like to restart your phone now?" --> "Ponowne uruchomienie spowoduje usunięcie plików tymczasowych z pamięci. Czy chcesz uruchomić telefon ponownie?"
  • "Wyłącz"
   • "Your phone will shutdown" --> "Telefon zostanie wyłączony"
  • "Prompt: long press power key for more that 10 seconds, can be forced to restart" --> "Podpowiedź: długie przytrzymanie przycisku zasilania przez ponad 10 sekund wymusi ponowne uruchomienie"
 • Pull down menu (quick access settings): "Screen recording" shorcut --> "Nagrywanie ekranu"
 • Settings:
  • Section "Smart Assistant" --> "Inteligentny asystent":
   • "LED Notification" --> "Notyifkacje LED"
    • "Calls" --> "Rozmowy"
    • "Notifications" --> "Notyfikacje"
     • "None" --> "Brak"
     • "Red" --> "Czerwony"
     • "Blue" --> "Niebieski"
     • "Green" --> "Zielony"
   • "Prevent pocket dial" --> "Zapobieganie samoczynnemu wybieraniu"
    • "Using the proximity sensor to avoid... etc" --> "Używa czujnika odległości aby zapobiec niepotrzebnemu odblokowaniu urządzenia kiedy sensor jest zablokowany, aby odblokować należy trzymając DOM nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ"
   • "Shorcut Flashlight" --> "Skrót do Latarki"
    • "When screen is on and in keyguard... etc." --> "Jeżeli ekran jest włączony na ekranie blokady możesz przytrzymać przycisk dom aby włączyć lub wyłączyć latarkę, bezużyteczny przy niskim poziomie baterii"
   • "System motion" --> "Gestykulacja":
    • "Three fingers screenshot(Zrzut ekranu poprzez 3 palcem)" --> "Zrzut ekranu trzema palcami"
    • "Slide three fingers up or down...(Przesuń trzema palcami w górę lub..)" --> "Przesuń trzema palcami w górę lub w dół aby wykonać zrzut ekranu, pomiędzy kolejnymi akcjami należy zrobić 3 sekundy przerwy"
    • "Three fingers slide left(Przesuwanie trzy palce lewej)" --> "Lista aplikacji trzema palcami"
    • "Slide three fingers left...(machnięcie trzema palcami w lewo)" --> "Przesuń trzema palcami w lewo aby wyświetlić listę ostatnich aplikacji"
   • "Flip to mute" --> "Odwróć aby wyciszyć":
    • "Mute incoming calls" --> "Wycisz przychodzące połączenia"
    • "Mute sounds and stop vibration from incoming calls" --> "Wycisz dźwięki i zatrzymaj wibracje z połączeń przychodzących"
    • "Mute alarms" --> "Wycisz alarmy"
    • "Mute sounds and stop vibration from alarms" --> "Wycisz dźwięki i zatrzymaj wibracje z alarmów"
    • "Mute musics" --> "Wycisz muzykę"
    • "Music is paused..." --> "Zatrzymaj odtwarzanie muzyki w systemowym odtwarzaczu"
    • "Mute videos" --> "Wycisz wideo"
    • "Video is paused..." --> "Zatrzymaj odtwarzanie wideo w systemowym odtwarzaczu"
   • "Gesty podczas gdy zablokowanym.." --> "Gesty podczas blokady":
    • "gdy ekran jest wyłączony..." --> "Kiedy ekran jest wyłączony..."
    • "Przeciąganie się" --> "Przesuń w górę"
    • "gdy na ekranie..." --> "Kiedy ekran jest wyłączony, przesuń w górę aby odblokować"
    • "Uruchamianie aplikacji aparatu" --> "Uruchom aparat"
    • "kiedy ekran jest wyłączony aplikacja aparat rozpoczyna gest" --> "Kiedy ekran jest wyłączony włącz aparat"
    • "Uruchom aplikację kalkulatora" --> "Uruchom kalkulator"
    • "gdy ekran jest wyłączony, uruchamia aplikację kalkulatora gest" --> "Kiedy ekran jest wyłączony włącz kalkulator"
    • "Kontrole muzyka" --> "Kontrola muzyki"
    • "gdy ekran jest wyłączony, sterować odtwarzaniem muzyki za pomocą gestów" --> "Kiedy ekran jest wyłączony, steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą gestów"
    • "więcej gesty" --> "Więcej gestów"
     • "Gesture e" --> "Gest e"
     • "Gesture o" --> "Gest o"
     • "Gesture s" --> "Gest s"
     • "Gesture w" --> "Gest w"
     • "Gesture z" --> "Gest z"
     • "Up arrow" --> "Strzałka w górę"
   • "Screen recording" --> "Nagrywanie ekranu" ("Screen recording is not opened" --> "Nagrywanie ekranu jest nieaktywne")
    • "When opening the screen recording...] --> "Włączając nagrywanie ekranu, otrzymasz nagranie operacji na ekranie telefonu."
     and after turning on
    • "When screen recording, do not..." --> "W trakcie nagrywania ekranu nie używaj z innych funkcji nagrywania dźwięku.
    • "Please keep the phone..." --> "Proszę nie uruchamiać zbyt wielu aplikacji w trakcie nagrywania"
    • "Do not shutdown..." --> "Nie wyłączaj telefonu i ekranu"
   • "Multifunction key" --> "Wielofunkcyjny przycisk"
    • "Long press into SOS, short press into PTT" --> "Przytrzymaj długo dla SOS, przytrzymaj krótko dla PTT"
   • "Volume key wake up" --> "Odblokowanie przyciskiem głośności"
    • "Press the volume up key to wake up the screen" --> "Naciśnij przycisk zwiększenia głośności aby odblokować"
    • "Press the volume down key to wake up the screen" --> "Naciśnij przycisk zmniejszenia głośności aby odblokować"
   • "Eyebrow mode" --> "Tryb brwi"
    • "Adjust the blue light..." --> "Ustaw niebieskie światło aby chronić oczy"
    • "filter blue" --> "Filtruj niebieski"
    • "More mode" --> "Więcej trybów"
    • After turning on more mode "Warm tip" --> "Wskazówka"
    • "If you can not click..." --> "Jeżeli nie możesz nacisnąć przycisku, spróbuj wyłączyć więcej trybów"
    • "Don't ask me again" --> "Nie pytaj ponownie"
    • "Night mode" --> "Tryb nocny"
    • "Reduce the screen brightness" --> "Zmniejsza jasność ekranu"
    • "Outdoor mode" --> "Tryb zewnętrzny"
    • "green light is good for eyes" --> "Zielone światło jest dobre dla oczu"
    • "Sleep mode" --> "Tryb zasypiania"
    • "red light can help sleep" --> "Czerwone światło pomaga w zasypianiu"
   • "One hand mode" --> "Tryb jednej ręki"
    • "Instructions" --> "Instrukcje"
    • "Swipe from the lower..." --> "Przesuń na dole w lewo lub prawo ekranu aby otworzyć pomniejszony ekran
   • "Network access control" -> "Kontrola dostępu do sieci"
    • "Mobile network" --> "Sieci mobilne"
    • "WLAN" --> "Wi-Fi"
    • "All apps will not be able to connect to the Mobile..." --> "Wyłączone aplikacje nie będą miały dostępu do internetu przez połączenie mobilne"
    • "All apps will not be able to connect to the WLAN" --> "Wyłączone aplikacje nie będą miały dostępu do internetu przez Wi-Fi"
    • "Open all" --> "Włącz wszystkie"
    • "Disable all" --> "Wyłącz wszystkie"
    • "Sort"-->"Sortuj"
    • "Sort by name" --> "Sortuj po nazwie"
    • "Sort by data usage" --> "Sortuj po użyciu danych"
   • "Sweep" --> "Skaner kodów"
    • "Automatically scan barcode" --> "Automatycznie skanuj kod"
    • "History" --> "Histórico"
  • Section "Personal":
   • "One key SOS settings" --> "Przycisk SOS"
    • "Set the help contact" --> "Ustaw kontakt"
    • "Help contact setting" --> "Ustawienia kontaktu pomocy"
    • "Set the message content" --> "Ustaw treść wiadomości"
    • "Help content setting" --> "Ustawienia treści pomocy"
     • "Send" --> "Wyślij"
 
User avatar
blackview_admin
Posts: 6773
Joined: Mon Aug 17, 2015 3:30 am
Contact:

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Wed Dec 13, 2017 8:09 pm

Thanks guys! Correct translations incoming! ;)
 
Sorel
Posts: 3
Joined: Mon Dec 04, 2017 7:20 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Wed Dec 13, 2017 10:26 pm

Thank you guys! Specially Dastillero... because I am Spanish :mrgreen:

This is not a great problem to me, but it's always better to read things in our own language.
 
dastillero
Posts: 11
Joined: Wed Jul 26, 2017 7:57 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Thu Dec 14, 2017 9:52 am

Sorel wrote:
Thank you guys! Specially Dastillero... because I am Spanish :mrgreen:

This is not a great problem to me, but it's always better to read things in our own language.

My pleasure :)

I agree this is not a great problem, especially with spanish GUI (it looks like that polish translation have more errors), but a completely translated GUI gives a better sense of quality to this amazing phone.

BTW @Sorel if you find additional strings to be translated or you think that the ones I sent could be better translated feel free to modify the list :)

BR
 
Sorel
Posts: 3
Joined: Mon Dec 04, 2017 7:20 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Sat Dec 23, 2017 4:36 pm

Hello:
Dastillero, I think your translations are very good. I would not change anything. I think your English is better than mine :D

Thank you for your work.
 
User avatar
Mike!
Posts: 74
Joined: Sun Sep 24, 2017 5:31 pm
Location: Germany

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Sun Dec 24, 2017 12:12 pm

If you speak english, I would suggest switching the phone to english. Because most apps use the language of the phone and most app translations are really, really, REALLY bad. At least for german :D
 
dasiro
Posts: 26
Joined: Wed Nov 29, 2017 9:27 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Sun Feb 04, 2018 3:03 pm

can we get textfiles with the translations so we can check them faster instead of going through all the menu's and actions manually?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests