[TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

mac3000
Posts: 12
Joined: Thu Jun 08, 2017 7:37 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby mac3000 » Wed Dec 13, 2017 5:42 pm

These are not translated into polish as well: (dastilero list look great, so I use it)


 • Shutdown menu (the one that appears when you press the on/off button for a few secons):
  • "Restart" --> "Uruchom ponownie"
   • "Restarting your phone will clear temporary files out of memory. Would you like to restart your phone now?" --> "Ponowne uruchomienie spowoduje usunięcie plików tymczasowych z pamięci. Czy chcesz uruchomić telefon ponownie?"
  • "Wyłącz"
   • "Your phone will shutdown" --> "Telefon zostanie wyłączony"
  • "Prompt: long press power key for more that 10 seconds, can be forced to restart" --> "Podpowiedź: długie przytrzymanie przycisku zasilania przez ponad 10 sekund wymusi ponowne uruchomienie"
 • Pull down menu (quick access settings): "Screen recording" shorcut --> "Nagrywanie ekranu"
 • Settings:
  • Section "Smart Assistant" --> "Inteligentny asystent":
   • "LED Notification" --> "Notyifkacje LED"
    • "Calls" --> "Rozmowy"
    • "Notifications" --> "Notyfikacje"
     • "None" --> "Brak"
     • "Red" --> "Czerwony"
     • "Blue" --> "Niebieski"
     • "Green" --> "Zielony"
   • "Prevent pocket dial" --> "Zapobieganie samoczynnemu wybieraniu"
    • "Using the proximity sensor to avoid... etc" --> "Używa czujnika odległości aby zapobiec niepotrzebnemu odblokowaniu urządzenia kiedy sensor jest zablokowany, aby odblokować należy trzymając DOM nacisnąć przycisk GŁOŚNOŚĆ"
   • "Shorcut Flashlight" --> "Skrót do Latarki"
    • "When screen is on and in keyguard... etc." --> "Jeżeli ekran jest włączony na ekranie blokady możesz przytrzymać przycisk dom aby włączyć lub wyłączyć latarkę, bezużyteczny przy niskim poziomie baterii"
   • "System motion" --> "Gestykulacja":
    • "Three fingers screenshot(Zrzut ekranu poprzez 3 palcem)" --> "Zrzut ekranu trzema palcami"
    • "Slide three fingers up or down...(Przesuń trzema palcami w górę lub..)" --> "Przesuń trzema palcami w górę lub w dół aby wykonać zrzut ekranu, pomiędzy kolejnymi akcjami należy zrobić 3 sekundy przerwy"
    • "Three fingers slide left(Przesuwanie trzy palce lewej)" --> "Lista aplikacji trzema palcami"
    • "Slide three fingers left...(machnięcie trzema palcami w lewo)" --> "Przesuń trzema palcami w lewo aby wyświetlić listę ostatnich aplikacji"
   • "Flip to mute" --> "Odwróć aby wyciszyć":
    • "Mute incoming calls" --> "Wycisz przychodzące połączenia"
    • "Mute sounds and stop vibration from incoming calls" --> "Wycisz dźwięki i zatrzymaj wibracje z połączeń przychodzących"
    • "Mute alarms" --> "Wycisz alarmy"
    • "Mute sounds and stop vibration from alarms" --> "Wycisz dźwięki i zatrzymaj wibracje z alarmów"
    • "Mute musics" --> "Wycisz muzykę"
    • "Music is paused..." --> "Zatrzymaj odtwarzanie muzyki w systemowym odtwarzaczu"
    • "Mute videos" --> "Wycisz wideo"
    • "Video is paused..." --> "Zatrzymaj odtwarzanie wideo w systemowym odtwarzaczu"
   • "Gesty podczas gdy zablokowanym.." --> "Gesty podczas blokady":
    • "gdy ekran jest wyłączony..." --> "Kiedy ekran jest wyłączony..."
    • "Przeciąganie się" --> "Przesuń w górę"
    • "gdy na ekranie..." --> "Kiedy ekran jest wyłączony, przesuń w górę aby odblokować"
    • "Uruchamianie aplikacji aparatu" --> "Uruchom aparat"
    • "kiedy ekran jest wyłączony aplikacja aparat rozpoczyna gest" --> "Kiedy ekran jest wyłączony włącz aparat"
    • "Uruchom aplikację kalkulatora" --> "Uruchom kalkulator"
    • "gdy ekran jest wyłączony, uruchamia aplikację kalkulatora gest" --> "Kiedy ekran jest wyłączony włącz kalkulator"
    • "Kontrole muzyka" --> "Kontrola muzyki"
    • "gdy ekran jest wyłączony, sterować odtwarzaniem muzyki za pomocą gestów" --> "Kiedy ekran jest wyłączony, steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą gestów"
    • "więcej gesty" --> "Więcej gestów"
     • "Gesture e" --> "Gest e"
     • "Gesture o" --> "Gest o"
     • "Gesture s" --> "Gest s"
     • "Gesture w" --> "Gest w"
     • "Gesture z" --> "Gest z"
     • "Up arrow" --> "Strzałka w górę"
   • "Screen recording" --> "Nagrywanie ekranu" ("Screen recording is not opened" --> "Nagrywanie ekranu jest nieaktywne")
    • "When opening the screen recording...] --> "Włączając nagrywanie ekranu, otrzymasz nagranie operacji na ekranie telefonu."
     and after turning on
    • "When screen recording, do not..." --> "W trakcie nagrywania ekranu nie używaj z innych funkcji nagrywania dźwięku.
    • "Please keep the phone..." --> "Proszę nie uruchamiać zbyt wielu aplikacji w trakcie nagrywania"
    • "Do not shutdown..." --> "Nie wyłączaj telefonu i ekranu"
   • "Multifunction key" --> "Wielofunkcyjny przycisk"
    • "Long press into SOS, short press into PTT" --> "Przytrzymaj długo dla SOS, przytrzymaj krótko dla PTT"
   • "Volume key wake up" --> "Odblokowanie przyciskiem głośności"
    • "Press the volume up key to wake up the screen" --> "Naciśnij przycisk zwiększenia głośności aby odblokować"
    • "Press the volume down key to wake up the screen" --> "Naciśnij przycisk zmniejszenia głośności aby odblokować"
   • "Eyebrow mode" --> "Tryb brwi"
    • "Adjust the blue light..." --> "Ustaw niebieskie światło aby chronić oczy"
    • "filter blue" --> "Filtruj niebieski"
    • "More mode" --> "Więcej trybów"
    • After turning on more mode "Warm tip" --> "Wskazówka"
    • "If you can not click..." --> "Jeżeli nie możesz nacisnąć przycisku, spróbuj wyłączyć więcej trybów"
    • "Don't ask me again" --> "Nie pytaj ponownie"
    • "Night mode" --> "Tryb nocny"
    • "Reduce the screen brightness" --> "Zmniejsza jasność ekranu"
    • "Outdoor mode" --> "Tryb zewnętrzny"
    • "green light is good for eyes" --> "Zielone światło jest dobre dla oczu"
    • "Sleep mode" --> "Tryb zasypiania"
    • "red light can help sleep" --> "Czerwone światło pomaga w zasypianiu"
   • "One hand mode" --> "Tryb jednej ręki"
    • "Instructions" --> "Instrukcje"
    • "Swipe from the lower..." --> "Przesuń na dole w lewo lub prawo ekranu aby otworzyć pomniejszony ekran
   • "Network access control" -> "Kontrola dostępu do sieci"
    • "Mobile network" --> "Sieci mobilne"
    • "WLAN" --> "Wi-Fi"
    • "All apps will not be able to connect to the Mobile..." --> "Wyłączone aplikacje nie będą miały dostępu do internetu przez połączenie mobilne"
    • "All apps will not be able to connect to the WLAN" --> "Wyłączone aplikacje nie będą miały dostępu do internetu przez Wi-Fi"
    • "Open all" --> "Włącz wszystkie"
    • "Disable all" --> "Wyłącz wszystkie"
    • "Sort"-->"Sortuj"
    • "Sort by name" --> "Sortuj po nazwie"
    • "Sort by data usage" --> "Sortuj po użyciu danych"
   • "Sweep" --> "Skaner kodów"
    • "Automatically scan barcode" --> "Automatycznie skanuj kod"
    • "History" --> "Histórico"
  • Section "Personal":
   • "One key SOS settings" --> "Przycisk SOS"
    • "Set the help contact" --> "Ustaw kontakt"
    • "Help contact setting" --> "Ustawienia kontaktu pomocy"
    • "Set the message content" --> "Ustaw treść wiadomości"
    • "Help content setting" --> "Ustawienia treści pomocy"
     • "Send" --> "Wyślij"

blackview_admin
Posts: 4435
Joined: Mon Aug 17, 2015 3:30 am
Contact:

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby blackview_admin » Wed Dec 13, 2017 8:09 pm

Thanks guys! Correct translations incoming! ;)

Sorel
Posts: 3
Joined: Mon Dec 04, 2017 7:20 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby Sorel » Wed Dec 13, 2017 10:26 pm

Thank you guys! Specially Dastillero... because I am Spanish :mrgreen:

This is not a great problem to me, but it's always better to read things in our own language.

dastillero
Posts: 9
Joined: Wed Jul 26, 2017 7:57 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby dastillero » Thu Dec 14, 2017 9:52 am

Sorel wrote:Thank you guys! Specially Dastillero... because I am Spanish :mrgreen:

This is not a great problem to me, but it's always better to read things in our own language.

My pleasure :)

I agree this is not a great problem, especially with spanish GUI (it looks like that polish translation have more errors), but a completely translated GUI gives a better sense of quality to this amazing phone.

BTW @Sorel if you find additional strings to be translated or you think that the ones I sent could be better translated feel free to modify the list :)

BR

Sorel
Posts: 3
Joined: Mon Dec 04, 2017 7:20 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby Sorel » Sat Dec 23, 2017 4:36 pm

Hello:
Dastillero, I think your translations are very good. I would not change anything. I think your English is better than mine :D

Thank you for your work.

User avatar
Mike!
Posts: 46
Joined: Sun Sep 24, 2017 5:31 pm

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby Mike! » Sun Dec 24, 2017 12:12 pm

If you speak english, I would suggest switching the phone to english. Because most apps use the language of the phone and most app translations are really, really, REALLY bad. At least for german :D

dasiro
Posts: 8
Joined: Wed Nov 29, 2017 9:27 am

Re: [TRACKED] Lots of translations errors after v0.1_20170803_20171011-0929 last update

Postby dasiro » Sun Feb 04, 2018 3:03 pm

can we get textfiles with the translations so we can check them faster instead of going through all the menu's and actions manually?


Return to “Service and tech”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests